Design website
nieta en Tjarda Sixma © Vijselaar en Sixma 2016

Copyright illustrations and art works on this website
Michiel Vijselaar en Tjarda Sixma

Dutch copyright law applies to this website.

Hyperlinks (including “deep links”) to the images and animations on this site are allowed provided that the complete work is depicted unchanged and that the author’s names are listed below the artwork. This does not apply to references to the work in a commercial context or a context that violates the moral rights of the authors.

Any multiplying of the works, or parts of the works (such as creating derivative works) is prohibited without the explicit prior written permission of the authors.

Auteursrecht Illustraties en kunstwerken op deze website
Michiel Vijselaar en Tjarda Sixma

Hyperlinks (waaronder deep links) naar afbeeldingen op deze site zijn toegestaan mits het hele werk onveranderd is afgebeeld en de naam van auteurs is vermeld onder het werk. Dit geldt niet voor verwijzing naar het werk in een commerciële context, dan wel een context die inbreuk maakt op de morele rechten van de auteurs.

Enige vorm van verveelvoudiging van illustraties of delen daarvan (hergebruik) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteurs vooraf.